Gjestplasser:  
Havnedybde: Maks m
Vinteråpent:  
Telefon:  
E-mail:  
Web: