Åpne kart

Kun dregging.
Dybde sirka 9 meter bak holmen, men grunnere i innseiling. (Sjekk kart)

 Hattavågsholmen ligger på styrbord side, etter at du har kjørt gjennom Bogssundet og inn i Bogsfjorden. Kjør inn bak holmen på styrbord side. Her skal det blåse mye før en blir forstyrret. Bukten er veldig lun pga skogsvekst på alle kanter. Idyllig sted, men en kan støte på litt plagsom mygg og klegg her.