Kart

 

 

 Tingholmen ligger ved innselingen til Høgsfjorden. Gode havneforhold på sørvestsiden.
Utsatt vindretning: Sørvest, vest, nordvest
Dyr på beite hele året, husk båndtvang.