Hjelmelandsvågen

{phocamaps view=link|id=23|text=Åpne kart}

Gjesteplasser: 6
Kontakt: Endre Nordbø
Telefon: 908 93 480

 

Hjelmeland er en kommune i Ryfylke i Rogaland. Den grenser i nord mot Suldal, i øst mot Bykle, i sør mot Forsand og Strand, og i vest mot Finnøy. Kommunen fikk sine nåværende grenser ved kommunesammenslåingen 1. januar 1965 da Hjelmeland ble slått sammen med Årdal og mesteparten av Fister kommune.

Bygder i Hjelmeland kommune er Randøy, Fister, Årdal, Nessa, Jøsenfjorden, Skiftun, Ombo, Helgøy og Hjelmeland. Årdal var fra 1859 til 1965 egen kommune, mens Fister var egen kommune fra 1884 til 1965. Hjelmeland kommune har mange hyttefelt både på Randøy, Ombo og Fister.

Navnet Hjelmeland kommer av den karakteristiske åsen Hjelmen som ligger like ved kommunesenteret – den er godt synlig på bildet nedenfor som er tatt fra fergesambandet fra Nesvik.

Tradisjonelt har landbruk og fruktdyrking vært de viktigste næringsveier i kommunen, men det er også en del annen virksomhet. I Årdal driver firmaet Norstone et stort sanduttak med eksport til flere land. Det hentes sand fra flere steder i bygda, og den sorteres og renses ved et eget anlegg på Svadberg før den lastes på skip og eksporteres. Sandtak av mindre dimensjoner finnes i Tøtlandsvik og Jøsenfjorden. På Hundsnes har Marine Harvest et lakseslakteri og det går daglig en rekke trailere med fersk laks herfra til markedene i Europa. Marine Harvest har også lyktes med kommersielt kveiteoppdrett i Jøsenfjorden like ved. Og på Jøsneset driver Mikals Laks røyking av laks. De tradisjonelle jærstolene kommer også fra Hjelmeland – navnet skyldes at man tidligere flettet setene av siv fra Jæren. De to eneste produsenter av disse stolene – Slåke Trevarefabrikk og Aksel Hansson AS – finnes begge i Hjelmelandsvågen. På Randøy var det tidligere (ca. 1900) et stort skiferhellebrudd og fra dette tas det fortsatt ut noe byggestein, men i mindre omfang.

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *