Sandnes Gjestebrygge

{phocamaps view=link|id=25|text=Åpne kart}

Gjesteplasser: 80
Vinteråpent: Ja
Telefon: 995 61 850
E-mail: bil@bilbutikken.as
Web: http://www.lura-bf.no

 Sandnes (Høyland) sin bosetningshistorie kan spores tilbake hele 6 000–7 000 år. Fra 1300-tallet er det mulig å finne konkrete registeringer av den gang Gand kirke, nå Høyland kirke, samt Høyland prestegard. Fra 1400-tallet omtales aktivitet ved sentrumsnære Hana og Austrått, mens ved strandstedet, som var Sandnes kommune inntil 1965 (1 km2), ligger nå Sandnes sentrum. Her er det ikke dokumentert bebyggelse før i 1664. I matrikkelen av 1668 nevnes åtte strandsittere under gården Nedre Trones, som driver fiske og båtskyss over fjorden. I matrikkelen av 1723 har stedet fått navnet Sandnæs, etter et nes ved fjorden. Stedet vokste fram på Norestraen, og det var også her stedet Sandnæs ble grunnlag (1 kvadrat kilometer) som var da en liten del av Høyland-Kommune, da Christian VII i 1782 signerte privilegiet som tillatte etableringen av Sandnes Teglværk (Gamlaværket). I 1860 ble Sandnes skilt ut av Høyland kommune og fikk status som ladested og egen bykommune, og hadde med det 150-årsjubileum i 2010. Som en konsekvens av Schei-komitéens innstilling om kommunesammenslåing hvor utgangspunktet var 680 kommuner i Norge ble det foreslått flere hundre kommunesammenslåinger for å oppnå stordriftsfordeler og effektiv drift. I 1965 ble de mindre kommunene Sandnes og Høle (unntatt Oltesvik krets), samt storkommunene Høyland og Hetland slått sammen til en kommune. Av Hetland kommune, ble Sandnes tildelt Riska sokn og Dale krets. Resten av Hetland kommune gikk inn i Stavanger. Den nye storkommunen fikk nå 27 000 innbyggere, hvorav Sandnes kommune pr 31. desember 1964 var i underkant av 4 000 før kommunesammenslåingen. Derav er og plassen Sandnes den opprinnelige bykommunen Sandnes, hvor en fremdeles kan finne gamle grensestener mot gamle Høyland-Kommune. Sandnes var mest kjent for sin teglverk- og pottemakerindustri. Byen ligger innerst i Gandsfjorden, og leirgrunn finnes overalt i byen, med de største forekomstene på byens østside. Bedrifter som har drevet med teglstein og pottemakeri helt opp til den nyere tid er Gann, Graveren og Simonsen-familien. I den senere tid har produksjon av tekstilprodukter og sykler vært viktigere. Bedrifter som Øglænd og Pioneer satte sitt preg på byen. Kleskjeden Cubus og pizzakjeden Dolly Dimples ble også startet i Sandnes. Jonas Øglænd etablerte i 1892 Øglænd Cyklelager, som ble forløperen til Den Beste Sykkel (DBS). Lenge var DBS-sykkelen Sandnes mest kjente eksportvare. Konkurransen på markedet ble etterhvert hardere, og selv med modernisering og ny teknologi blir produksjonen flyttet bort. Det er i dag ingen sykkelproduksjon i Sandnes, men det er fortsatt produktutvikling, markedsføring, salg og logistikk i Sandnes. Med den sterke tilknytningen til sykkel har byen blitt regnet som Norges sykkelby. Det ble tilrettelagt for egne sykkelfelt (såkalte «røde løpere»), sykkelturer ble merket og man introduserte en utleieordning for sykkel (bysykkelen). I dag er det olje, forskning, data, handel og et aktivt forretningsmiljø som preger byen.

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *