Sauda Motorbåtforening

Gjesteplasser: 20
Vinteråpent: Nei
Telefon: 900 47 808
E-mail: post@saudambf.no

SaudaFerieFritid

Sauda havn er et havneområde i Indre Ryfylke som innbefatter alle havneområder og offentlige kaianlegg i tilknytning til Saudafjorden. Havna driftes av Sauda Havnevesen. Havnevesenet i Sauda drives som en egen kommunal virksomhet med særregenskap og inngår administrativt i Teknisk enhet. Havnevesenet kjøper den daglige driftstjeneste av Sauda Skipsekspedisjon og kjøper regnskaps- og revisjonstjenester av kommunens økonomikontor. sand- Antall skipsanløp for godstrafikk ligger årlig på ca. 300, og antall anløp av båter for passasjertrafikk fra Stavanger ligger på 625 (Sand-Sauda-ruten). Utenom dette går det også egne ruter mellom Sauda og Stavanger i vinterhalvåret for reisende til Sauda skisenter i Svandalen. Havna behandlet i år 2000 5 062 containere (ca. 105 000 tonn). Godstrafikk for 2006 var 948 000 tonn, en liten nedgang i forhold til 2005 da trafikken var oppe i 1 041 000 tonn. Dette gjør Sauda til den 26. største havna i Norge i følge statistikken fra 2006.

Navnet
Kommunenavnet «Sauda», som tradisjonelt uttales sau`a og i normert uttale uttales sau`da,[9][10][11] har opphav i gårdsnavnet, og det gamle kirkestedet, «Sauda». Gardsnavnet antas å stamme fra gammelnorsk Sauðar. Dette er flertall av hankjønnsordet sauðr, som igjen er dannet av ordet sjóða med betydningen «koke» eller «fosse». Eldre skrivemåter av stedsnavnet har blant annet vært Saudar (1467), Sowde (ca. 1533), Seuffde (1602), Søuffde (1606 og 1610), Søffde (1661), Søfde (1723), Saude og Saua. Bygden har også blitt kalt sau`sokken, skrevet Sauda sókn (1494) og Søu Sokn (ca. 1575). En person fra Sauda kalles en «saudabu».

I 1864 ble Sauda kirke flyttet fra det opprinnelige Sauda til dagens plass på Fløgstad. Navnet på kirken, og dermed også bygdenavnet, ble beholdt etter flyttingen. Gården har også gitt navn til Saudafjorden og Saudasjøen.

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *