Lindøy

Lindøy ligger i Byfjorden i Stavanger, rett øst for Vassøy. Turmulighetene er gode, og strekker seg på en ca. 2,8 km lang turvei fra Sørvik, hvor det også er et stort bryggeanlegg, med badestiger og grillplass. Det er også god plass til å fortøye båten. En kan fortøye ved bryggen eller i bolter i fjellet. På Lindøy er det rom for at både barn og voksne kan kose seg.

Barnevernsinstitusjon
Lindøy har i mange år blitt brukt som barnevernsinstitusjon, hvor barn og unge har gått på skole. Et lokalt munnhell i Stavanger, som foreldre skal ha sagt til sine viltre barn er «pass deg, ellers sende eg deg te Lindøy!» Bakgrunnen for institusjonen på Lindøy var da presten og politikeren Lars Oftedal kjøpte den 280 dekar store øya i 1887. Året etter åpnet det såkalte «Redningshjem og Oppdragelsesanstalt» som hadde plass til 30 «vanartede og fordervede gutter». Også andre steder ble slike institusjoner åpnet på isolerte øyer rundt om i landet, som Bastøy og Ulvsnesøy. De første årene var virksomheten knyttet til Waisenhuset i Stavanger og ble skolehjem for gutter som var uskikket til å bo der. I 1896 kom «Lov om behandling av forsømte børn», Vergerådsloven, og denne introduserte begrepet skolehjem. I 1900 ble øya kjøpt av kommunen og fra 1907 fantes det to institusjoner på øya, skolehjemmet «Håpet» på nordsiden i Nordvik og tvangskolen «Tvangen» i Sørvik. «Håpet» var eldst,og skulle vise seg å være lengst i drift. For å bli sendt til «Tvangen» var ofte årsaken utstrakt skulking, mens det var verre tilfeller som ble sendt til «Håpet». Dette skolehjemmet hadde plass til 30 gutter, mens «Tvangen» hadde plass til 12, og disse virksomhetene eksisterte sammen fram til «Tvangen» brant i 1946. Vergerådene ble avskaffet ved den nye Barnevernloven av 1953 og disse ble erstattet av Barnevernsnemnder. Skolehjemmet ble da kalt for «spesialskole». Fra 1995 ble Lindøy en ren barnevernsinstitusjon. I dag er Lindøysenteret et behandlingssenter for ungdom med adferdsproblemer. En kan ikke være lenger enn 6 måneder ved senteret, etter denne perioden flytter ungdommen enten hjem eller til et annet høvelig tilbud som måtte passe for ungdommen sin situasjon. Senteret ble planlagt ned i 2010. Vedtaket ble endret og institusjonen har i dag 5 plasser.

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *