Lindøy

Lindøy ligger i Byfjorden i Stavanger, rett øst for Vassøy. Turmulighetene er gode, og strekker seg på en ca. 2,8 km lang turvei fra Sørvik, hvor det også er et stort bryggeanlegg, med badestiger og grillplass.

Bryggeplasser:  20+
Havnedybde: Seilbåt kan ligge til deler av bryggen, på piren og bryggen på babord side når du kommer inn. Det er også bra dybde ved bryggen med avfallsstasjonen.