Rossøysundet

 

Bryggeplasser:  7-8
Havnedybde: Seilbåt kan legge til

På Rossøy var det i sin tid 2 husmannsplasser, underlagt Hovda gårdene på Fogn. Begge plassene var gode plasser med god jord.
I gamle dager var det sjøen som var den viktigste ferdselsåren. Når folk kom seilende eller roende med sine varer og last, var Rossøysundet et naturlig knutepunkt ved enden av fjordene, en dagsreise fra Stavanger. Rossøysundet er en god og lun havn, godt egnet for overnatting, eller for å vente på bedre vær.
Hvor lenge det har vært gårdsdrift og gjestgiverstad på Rossøy og ved Rossøysunet vites ikke med sikkerhet, men første gang husmannsplassene nevnes i skriftlige kilder er i manntallet fra 1664. Her omtales to gamle husmenn (70 og 80 år gamle), begge het Peder, og en yngre mann ved navn Johannes (26), som må antas å være sønnen til en av dem. Bak navnene er det tilføyd “Pincher”. Dette kan tolkes dit hen at de har skjenket “pink”, et svakt brennevin, og at de dermed må ha vært innehavere av gjestgiveriet på Sylsøy. Last ned PDF

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *